Archiwum

Wielki Bój – Dzień 005

By Droga do Odnowy | Feb 21, 2022

Ci, którzy chcieli pozostać wiernymi i opierać się zwiedzeniom i obrzydliwościom, jakie wprowadzono do Kościoła, przybranym w kapłańskie szaty, byli zdani na rozpaczliwą walkę. Nie akceptowano Biblii jako standardu wiary. Doktryna o wolności religijnej została okrzyknięta mianem herezji, a jej głosiciele byli znienawidzeni i usuwani.  Po długim i ostrym konflikcie nieliczni wierzący zdecydowali się zerwać…

Read More

Wielki Bój – Dzień 004

By Droga do Odnowy | Feb 20, 2022

Rozdział 2  PRZEŚLADOWANIA  W  PIERWSZYCH  STULECIACH  Kiedy Jezus wyjawił swoim uczniom los Jerozolimy i wydarzenia towarzyszące Jego powtórnemu przyjściu, przepowiedział również doświadczenia, które staną się udziałem Jego ludu od czasu, gdy On sam zostanie od niego zabrany, aż do Jego powrotu w mocy i chwale, gdy przyjdzie, by go wyzwolić. Z Góry Oliwnej widział burze, jakie miały spaść…

Read More

Wielki Bój – Dzień 003

By Droga do Odnowy | Feb 19, 2022

Mężowie okradali żony, a żony mężów. Widziano dzieci porywające pożywienie sprzed ust swych postarzałych rodziców. Na pytanie proroka: „Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu?” (Iz 49,15) spoza murów tego skazanego miasta padała odpowiedź: „Tkliwe zwykle kobiety własnymi rękami gotowały swoje dzieci; te służyły im za pokarm w czasie zagłady córki mojego ludu” (Tr 4,10). Znów…

Read More

Wielki Bój – Dzień 002

By Droga do Odnowy | Feb 18, 2022

„Pożądany przez wszystkie narody” rzeczywiście przyszedł do swojej świątyni, gdy Człowiek z Nazaretu nauczał i uzdrawiał w świętych przybytkach. W obecności Chrystusa, i tylko wtedy, chwała drugiej świątyni w istocie przewyższała tę pierwszą. Jednak Izrael odsunął Dar, jaki ofiarowało mu niebo. Wraz z osobą skromnego Nauczyciela, który tamtego dnia wyszedł przez złotą bramę, chwała na…

Read More

Wielki Bój – Dzień 001

By Droga do Odnowy | Feb 17, 2022

Rozdział 1  ZNISZCZENIE JEROZOLIMY  “Gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą, i ścisną cię zewsząd. I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i…

Read More

Wkrótce!

By Droga do Odnowy | Jan 19, 2022

Przed nami ważne wydarzenia w historii świata i musimy być na nie przygotowani. Jezus pragnie byśmy studiowali biblijne proroctwa.  Jaką wartość mają one dla nas dzisiaj?  W którym momencie historii świata się znajdujemy?  Jakie znaczenie ma to dla nas teraz i jakie będzie miało w przyszłości? Czego możemy się dowiedzieć o nadchodzących wydarzeniach i jak przygotować na…

Read More