Archiwum

Wielki Bój – Dzień 086

By Droga do Odnowy | May 13, 2022

Pierwszym i najważniejszym zadaniem każdej myślącej istoty jest dowiedzieć się z Pisma Świętego, co jest prawdą, a następnie iść naprzód w świetle i zachęcaćinnych, aby poszli za jego przykładem.  Powinniśmy każdego dnia pilnie studiować Biblię, ważąc każdą myśl i porównywać teksty ze sobą. Z Bożą pomocą mamy kształtować nasze osobiste zdanie, ponieważ każdy z nas…

Read More

Wielki Bój – Dzień 085

By Droga do Odnowy | May 12, 2022

Rozdział 37 – BIBLIA ŚRODKIEM OCHRONY  Do nauki raczej i do świadectwa, a jeśli nie chcą, niech mówią według tego słowa, w którym nie ma żadnej zorzy” (Iz 8,20 DBG). Lud Boży kierowany jest do Biblii jako zabezpieczenia przed wpływem fałszywych nauczycieli oraz zwodniczą siłą duchów ciemności. Szatan używa wszelkich możliwych sposobów, aby ludzie nie…

Read More

Wielki Bój – Dzień 084

By Droga do Odnowy | May 11, 2022

Przez te dwa wielkie błędy — nieśmiertelność duszy i świętość niedzieli — szatan wciągnie ludzi w sieć swoich zwiedzeń. Pierwszy stał się podwaliną spirytyzmu, drugi stwarza nić sympatii wobec Rzymu. Protestanci w Stanach Zjednoczonych jako pierwsi wyciągną rękę nad przepaścią, by uchwycić dłoń spirytyzmu; nad przepaścią podadzą rękę władzy Rzymu. I pod wpływem tego potrójnego…

Read More

Wielki Bój – Dzień 083

By Droga do Odnowy | May 10, 2022

Rozdział 36 – ZBLIŻAJĄCY SIĘ KONFLIKT  Od samego początku wielkiego konfliktu w niebie celem szatana było obalenie prawa Bożego. Zamierzał tego dokonać poprzez rozpętanie rebelii przeciw Stworzycielowi i chociaż został usunięty z nieba, przeniósł identyczne działania wojenne na ziemię. Zwodzi ludzi i bezustannie dąży do tego, aby łamali oni prawo Boże. Bez względu na to,…

Read More

Wielki Bój – Dzień 082

By Droga do Odnowy | May 9, 2022

Papież udzielił wskazówek, aby proboszcz upominał łamiących niedzielę i życzył im, by chodzili do kościoła i odmawiali modlitwy, aby nie przynieśli wielkiego nieszczęścia sobie ani sąsiadom. Sobór Kościoła przedstawił argument, stosowany później powszechnie nawet przez protestantów, że ponieważ zdarzało się, iż ludzie bywali porażeni piorunem podczas pracy w niedzielę, oznacza to, że jest ona dniem…

Read More

Wielki Bój – Dzień 081

By Droga do Odnowy | May 8, 2022

Aby zapewnić sobie łaskę nieba, pokutujący łamali prawa Boże, łamiąc prawa natury. Uczono ich, by unikać więzi, które Stwórca przeznaczył jako błogosławieństwo i radość człowieka na ziemi. Na cmentarzach spoczywają miliony ofiar, które strawiły swoje życie na bezowocnych próbach ujarzmienia swoich naturalnych skłonności jako wrogich Bogu, tłumiąc każdą myśl pełną współczucia i uczucie sympatii wobec…

Read More

Wielki Bój – Dzień 080

By Droga do Odnowy | May 7, 2022

Rozdział 35 – ZAGROŻONA WOLNOŚĆ SUMIENIA  Katolicyzm traktowany jest obecnie przez protestantów o wiele bardziej przychylnie niż w przeszłości. W krajach, w których nie jest religią dominującą, a zwolennicy papiestwa, aby zdobyć wpływy, obierają kurs ugodowy, pojawia się rosnąca obojętność w kwestii doktryn, które oddzielają Kościoły reformowane od papieskiej hierarchii. Popularna staje się opinia, że…

Read More

Wielki Bój – Dzień 079

By Droga do Odnowy | May 6, 2022

Zaprzeczają Bożemu pochodzeniu Biblii i w ten sposób niszczą fundament chrześcijańskiej nadziei oraz gaszą światło, które oświetla drogę do nieba. Szatan robi wszystko, aby świat wierzył, że Biblia jest po prostu zwykłą fikcją, a w ostateczności książką, która była odpowiednia dla rodzaju ludzkiego na niższym stanie rozwoju, ale teraz powinno się ją potraktować bardziej pobłażliwie,…

Read More

Wielki Bój – Dzień 078

By Droga do Odnowy | May 5, 2022

Rozdział 34 – CZY ZMARLI MOGĄ Z NAMI ROZMAWIAĆ?  Służba świętych aniołów przedstawiona w Piśmie Świętym stanowi najbardziej pocieszającą i cenną prawdę dla każdego naśladowcy Chrystusa. Jednak nauka Biblii w tej kwestii została przyćmiona i zniekształcona błędami popularnej teologii. Doktryna o naturalnej nieśmiertelności, pierwotnie zapożyczona z pogańskiej filozofii, w mrokach wielkiego odstępstwa włączona do wiary…

Read More