Archiwum

Wielki Bój – Dzień 077

By Droga do Odnowy | May 4, 2022

Na fundamencie błędnego przekonania o naturalnej nieśmiertelności zbudowana została nauka o świadomości po śmierci — doktryna, która podobnie jak nauka o wiecznym piekle stoi w sprzeczności z naukami Pisma Świętego, ze zdrowym rozsądkiem i zwykłymi ludzkimi odczuciami. Według powszechnych wierzeń odkupieni w niebie  wiedzą, co dzieje się w życiu przyjaciół, których zostawili na ziemi. Jakże…

Read More

Wielki Bój – Dzień 076

By Droga do Odnowy | May 3, 2022

„Jaki wniosek możemy wyciągnąć z tych słów? Czyż nie taki, że owo wieczne cierpienie nie było częścią tego, w co wierzył? Czujemy tak samo; i odkrywamy tu zwycięski argument na poparcie przyjemniejszej, bardziej łagodnej i pełnej światła hipotezy o ostatecznej powszechnej czystości i pokoju. Pocieszył się, widząc, że jego syn umarł434. Dlaczego? Ponieważ proroczym okiem…

Read More

Wielki Bój – Dzień 075

By Droga do Odnowy | May 2, 2022

Rozdział 33 – PIERWSZE WIELKIE ZWIEDZENIE  Szatan podjął wysiłek, aby zwieść rodzaj ludzki już u jego zarania. Ten, który wzniecił bunt w niebie, pragnął doprowadzić do tego, by mieszkańcy ziemi zjednoczyli się z nim w wojnie przeciwko rządom Boga. Adam i Ewa byli doskonale szczęśliwi, żyjąc w posłuszeństwie prawu Bożemu; fakt ten stanowił niezbity dowód…

Read More

Wielki Bój – Dzień 074

By Droga do Odnowy | May 1, 2022

Mądrość tego świata uczy z kolei, że modlitwa nie jest istotna. Ludzie nauki twierdzą, że w rzeczywistości prawdziwa odpowiedź na modlitwę nie ma prawa bytu; że cud byłby pogwałceniem zasad i że cuda po prostu nie istnieją. Wszechświat — głoszą — jest rządzony przez ustalone prawa i sam Bóg nie robi niczego, co pozostawałoby z…

Read More

Wielki Bój – Dzień 073

By Droga do Odnowy | Apr 30, 2022

Rozdział 32 – SZATAŃSKIE PUŁAPKI  Wielki bój między Chrystusem a szatanem, który toczy się przez niemal sześć tysięcy lat, wkrótce się zakończy. Zły podwaja swe wysiłki, aby udaremnić dzieło Chrystusa wykonywane w imieniu człowieka i zatrzymać ludzi w swych sidłach. Planuje dopiąć celu, jakim jest utrzymanie ich w ciemności i uporze serca, aż pośrednictwo Zbawiciela zakończy…

Read More

Wielki Bój – Dzień 072

By Droga do Odnowy | Apr 29, 2022

Rozdział 31 -DZIAŁALNOŚĆ ZŁYCH DUCHÓW  Związek świata widzialnego z niewidzialnym, służba aniołów Bożych i działalność złych duchów zostały jasno przedstawione w Piśmie Świętym i są nierozłącznie wplecione w historię ludzkości. Wśród ludzi narasta tendencja do niewiary w istnienie złych duchów, podczas gdy święci aniołowie, którzy są istotami „posyłanymi do pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie”…

Read More

Wielki Bój – Dzień 071

By Droga do Odnowy | Apr 28, 2022

Rozdział 30 – NIEPRZYJAŹŃ MIĘDZY CZŁOWIEKIEM A SZATANEM  I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę” (Rdz 3,15). Boski wyrok wypowiedziany wobec szatana po upadku człowieka był zarazem proroctwem obejmującym wszystkie stulecia aż do końca czasów i przepowiadającym potężny  konflikt,…

Read More

Wielki Bój – Dzień 070

By Droga do Odnowy | Apr 27, 2022

Rozdział 29 – POCHODZENIE ZŁA  Dla wielu ludzi pochodzenie zła i przyczyna jego istnienia stanowią powód wielkiego zamieszania. Widzą oni jego działanie i straszliwe rezultaty w postaci nieszczęścia i zniszczenia i zadają pytanie, jak to wszystko może mieć miejsce pod rządami Tego, którego mądrość, miłość i moc nie mają granic. Stykają się w tym miejscu…

Read More

Wielki Bój – Dzień 069

By Droga do Odnowy | Apr 26, 2022

Jezus nie tłumaczy ich grzechów, ale wskazuje na ich skruchę i wiarę; ogłaszając przebaczenie, podnosi przed Ojcem i świętymi aniołami swoje poranione ręce, i mówi: „Znam ich po imieniu. Wypisałem ich na moich dłoniach”427. „Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże” (Ps 51,19). A do oskarżyciela swojego ludu mówi:…

Read More