GC22

Wielki Bój – Dzień 095

Cały wszechświat mógł zobaczyć wielką ofiarę, jakiej Ojciec i Syn dokonali dla człowieka. Nadeszła chwila, gdy Chrystus zajmuje właściwe dla siebie miejsce i zostaje wywyższony ponad zwierzchności i moce, i wszelkie imię. Dla spodziewanej przez Niego radości — aby mógł wielu synów przyprowadzić do chwały — wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. A radość…

Read More

Wielki Bój – Dzień 094

Rozdział 42 – KONFLIKT ZAKOŃCZONY  Pod koniec tysiąca lat Chrystus znowu wróci na ziemię. Będą Mu towarzyszyły zastępy odkupionych i aniołów. Gdy zstępuje w straszliwym majestacie, wzywa zmarłych bezbożnych, aby wstali i przyjęli swój los. Wychodzą oni potężnym tłumem, niezliczeni jak piasek morski. Jakiż kontrast wobec tych, którzy zostali wzbudzeni przy pierwszym zmartwychwstaniu! Sprawiedliwi byli odziani…

Read More

Wielki Bój – Dzień 093

Rozdział 41 – SPUSTOSZONA ZIEMIA  Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. (…) do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę. Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby…

Read More

Wielki Bój – Dzień 092

Ze straszliwą wyrazistością kapłani i przywódcy przypominają sobie wydarzenia z Golgoty. Drżąc ze strachu, przypominają sobie, jak trzęsąc głowami w szatańskim triumfie, wykrzykiwali: „Innych ratował, a siebie samego ratować nie może, jest królem izraelskim, niech teraz zstąpi z krzyża; a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu; niech On teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie,…

Read More

Wielki Bój – Dzień 091

Rozdział 40 – WYZWOLENIE LUDU BOŻEGO  Kiedy ustanowione przez ludzi prawa przestaną chronić tych, którzy przestrzegają prawa Bożego, równolegle w różnych krajach pojawi się ruch zmierzający do tego, aby ich zniszczyć. Gdy zbliży się czas wyznaczony przez dekret, ludzie będą knuli, jak zgładzić znienawidzoną sektę. Zapadnie decyzja, że jednej nocy  zostanie przypuszczone rozstrzygające uderzenie, które…

Read More

Wielki Bój – Dzień 090

 Pozostając sprawiedliwym, obroni autorytet swego zdeptanego prawa w sposób budzący grozę. Dotkliwość odpłaty, jaka oczekuje przestępcę, może zostać oceniona według tego, jak niechętnie Pan dokonuje wyroku sprawiedliwości. Naród, wobec którego tak długo zwleka i którego nie dotknie, dopóki ten nie osiągnie granic swojej nieprawości w Jego oczach, w końcu będzie musiał wypić kielich gniewu, w…

Read More

Wielki Bój – Dzień 089

Szatan nakłania wielu do myślenia, że Bóg popatrzy przez palce na ich niewierność w pomniejszych życiowych kwestiach; jednak w swoim postępowaniu z Jakubem Pan pokazuje, że w żadnym wypadku nie będzie aprobował ani tolerował zła. Wszyscy, którzy zamierzają usprawiedliwić lub ukryć swoje grzechy i pozwolić, aby pozostały w księgach nieba, niewyznane i nieprzebaczone, zostaną pokonani…

Read More

Wielki Bój – Dzień 088

Rozdział 39 – CZAS UDRĘKI  Wowym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota” (Dn 12,1).  Kiedy poselstwo trzeciego anioła dobiega…

Read More

Wielki Bój – Dzień 087

Rozdział 38 – OSTATNIE OSTRZEŻENIE  Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego.  I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:…

Read More

Wielki Bój – Dzień 086

Pierwszym i najważniejszym zadaniem każdej myślącej istoty jest dowiedzieć się z Pisma Świętego, co jest prawdą, a następnie iść naprzód w świetle i zachęcaćinnych, aby poszli za jego przykładem.  Powinniśmy każdego dnia pilnie studiować Biblię, ważąc każdą myśl i porównywać teksty ze sobą. Z Bożą pomocą mamy kształtować nasze osobiste zdanie, ponieważ każdy z nas…

Read More